Dengue Feber

Dengue Feber – vaccine – gives fra 4 års alderen

Vaccinen “Qdenga”, der beskytter mod denguefeber. Vaccinen indeholder svækkede varianter af denguevirus serotype 1, 2, 3 og 4 og kan gives til voksne, unge og børn fra 4 år, som rejser til lande, hvor sygdommen forekommer.

Denguefeber er en virusinfektion, som skyldes et flavivirus. Vedr. de  4 typer af denguevirus, og infektion med én type medfører livslang immunitet mod denne type, men beskytter ikke mod de andre. Man kan derfor få denguefeber mere end én gang. Qdenga skal administreres som en 0,5 ml dosis og gives subkutan

Vaccinationsforløbet består af 2 injektioner givet med 3 måneders mellemrum. Den optimale beskyttelse opnås efter fuldendt vaccinationsforløb. Der er data, der indikerer en beskyttelse på godt 80 % én måned efter første vaccination, men beskyttelsesniveauet efter to måneder er ukendt, og hvis den rejsende kun kan nå at blive vaccineret én gang, bør denne informeres om, at beskyttelsesniveauet er suboptimalt.

******* VIDEN OM DENGUE ********

Infektionen er meget almindelig i tropiske og subtropiske områder i Asien, Afrika og Syd- og Mellemamerika. I Europa er der påvist smitte med denguefeber i Sydfrankrig, Kroatien og på øen Madeira i Portugal.

Sygdommen findes udbredt i byområder, herunder i storbyer, men kan også forekomme på landet. WHO anslår, at der i 2013 var 390 millioner tilfælde, hvilket er en tredobling af forekomsten i 2009.

Det anslås, at der ses mere end 20.000 dødsfælde årligt på verdensplan. Forekomsten af denguefeber er især steget markant i Syd- og Mellemamerika og Sydøstasien i de seneste 10 – 15 år. Sygdommen er nu endemisk i mere end 100 lande.

Det vurderes, at 40 % af verdens befolkning er i risiko for denguefeber. Stigningen tilskrives blandt andet den tiltagende urbanisering, hvor befolkningen ofte bor under meget primitive og dårlige hygiejniske forhold. Manglende kloakering, og dermed mulighed for, at der findes egnede udklækningssteder for myggelarver (Aedes arter) i stillestående vand i fx vandpytter, dåser og bildæk, er en af forklaringerne på forekomsten i byerne. Der er sæsonvariation således, at denguefeber er hyppigere under regntiden.

Generelt er danskernes rejseaktivitet til tropiske rejsemål stigende. Ud fra statistik for omfanget af rejseaktiviteten til områder med vedvarende forekomst af denguefeber, estimeres det, at der importeres ét tilfælde pr. ca. 20.400 rejsende. Det må dog forventes, at dette tal kan være betydeligt højere på grund af underrapportering af infektioner, der har milde forløb eller er overstået inden hjemkomst.

Vaccinationsforløb: 1 dosis før afrejse giver beskyttelse på ca. 80 % i op til 12 mdr., 2 dosis gives mellem 3-12. måned efter primær dosis, for at opnå endnu bedre beskyttelse på op mod 100 %, behov for booster-dosis er ikke blevet fastslået endnu.

Risikogruppe:
Enkelte lande i Syd Europa, Størstedelen af Asien, Syd- og mellemamerika og Afrika.

Almen bivirkning:
I kliniske forsøg var de hyppigst rapporterede reaktioner, hos forsøgspersoner i alderen 4 til 60 år, – Ca. 50 % fik smerter på injektionsstedet, hovedpine fik ca. 35 %, myalgi ca. 31 %, erytem på injektionsstedet ca. 27 %, utilpashed ca. 24 %, asteni ca. 20 %) og feber ca. 11 %, rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet og feber.