Narkotest på virksomheden, klubber eller beværtninger

Ved mistanke om misbrug af euforiserende stoffer på arbejdspladsen, skolen, klubben m.m, og der er en klar firmapolitik, kan man godt bede om en test af de medarbejdere eller den gruppe der er tale om, der kan også være tale om udsendelse af medarbejdere, hvor den fremmede arbejdsplads ønsker / forlanger test før opgavens start.

I begge ovenstående tilfælde kommer vi gerne ud, og foretager den test der ønskes / forlanges.

Der er flere forskellige muligheder:

 • De bedste test af Euforiserende stoffer, testes via blod eller urin.
 • Test af et konkret stof eller multitest ved flere stoffer?.. de mest almindelige tests vi bruger, tester hhv. 5 eller 11 forskellige stoffer samtidig, og mest normale stoffer der testes mod er følgende:
  – Hash (THC)
  – Benzodiazepiner (BZO)
  – Kokain (COC)
  – Amfetamin (AMP)
  – Opiater (OPI)
  – Metadon (MTD)
  – Metamfetamin (MET)
  – Barbiturater (BAR)
  – Oxycodon (OXY)
  – Ecstasy (MDMA)
  – PCP (PCP)

Vi kan altså teste en person mod flere euforiserende stoffer på samme tid, og det tager kun få minutter pr. person.
Om der skulle være tale om en større gruppe/antal, vil vi ankomme flere medarbejdere, så selve forløbet foregår i så god ro og orden, og så hurtigt som det er muligt.

Kontakt Dansk Firmavaccination – der har ekspertisen for sådanne test.
Ring i dag på 40 11 83 21 – Alle dage mellem kl. 08:00 – 23:00
eller skriv til os Her!